Skip to content Skip to footer

Catehizarea este acţiunea de a învăţa, de a instrui şi educa în spirit creştin, pentru viaţă creştină, prin cunoaşterea învăţăturilor Bisericii şi împlinirea voii lui Dumnezeu. (Pr.prof.univ.dr. Ene Branişte, Explicarea Sfintelor Taine de iniţiere, Bucureşti, 1990)

În fiecare duminică, după ce se împărtăşesc, copiii din parohie participă la un program de cateheză. Astfel ei descoperă tainele ortodoxiei într-un mod plăcut şi adaptat nivelului lor de înţelegere. Responsabilă pentru aceste cateheze este doamna preoteasă Cristina Pop.

    Iată câteva teme abordate:
  • Ce înseamnă să fiu creştin?
  • O zi din viaţa mea de creştin;
  • Sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor;
  • Preotul în viaţa mea;
  • Rugăciuni, colinde.

„Educatorul este întâia unitate de măsură a valorilor pe care epoca noastră le pune în circulaţie, singurul răspunzător de creşterea tineretului român. Sentimentul fundamental pe care trebuie să-l sădească şcoala în suflet este patriotismul”. (Simion Mehedinţi, Trilogii: ştiinţa, şcoala, viaţa cu aplicări la poporul român, Ed. Cugetarea – Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940)

Parohia Sfinţii Apostoli Zeebrugge © 2024. Website realizat de Adina Damian