Skip to content Skip to footer

Părintele Gabriel Pop

Din ziua de 19 octombrie 2014, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, preotul slujitor al parohiei este părintele Gabriel Pop.

El a fost hirotonit întru diacon în ziua de 10 februarie 2013 la Catedrala Sfântul Nicolae din Bruxelles şi sfinţit întru preot în ziua de 23 martie 2014 la Catedrala Mitropolitană Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail din Paris. Practica slujirii preoţeşti a făcut-o la Catedrala din Bruxelles.

Iubiţi credincioşi,
Voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâia către Corinteni. Deci biserica nu este o construcţie de zid, ci o comuniune de persoane. Fiecare dintre noi este un mădular al bisericii şi al trupului lui Hristos. Aşa cum un trup fără mâini sau fără picioare nu poate lucra, tot aşa şi biserica nu poate fi dinamică şi vie, dacă nu se unesc într-un cuget credincioşii. Fiecare are darul său, aşa cum fiecare mădular al trupului are un rol propriu. Doar prin punerea în lucrare comună a darurilor putem face biserica să fie vie. Un sac de organe împrăştiate nu constituie un trup, sau cel puţin nu unul viu. Pentru a deveni trup viu aceste mădulare trebuie să lucreze împreună, adică să fie în comuniune. La fel şi în biserică este nevoie de comuniune între credincioşi. Nu este suficient să venim la Sfânta Liturghie şi să ne împărtăşim ca să putem spune că suntem în biserică. Trebuie ca fiecare dintre noi să-şi pună darul său în lucrare comună pentru a putea vorbi de biserica vie – trupul tainic al lui Hristos.
Comuniunea este pregustarea Împărăţiei Cerurilor. La aceasta vă îndemn pe fiecare. Să intraţi în comuniune cu cei de lângă dumneavoastră. Şi la biserică şi în afara ei. Totodată să stăruiţi în rugăciune pentru că este respiraţie a sufletului şi izvor de bucurie. Rugăciunea curată aduce lepădare de sine şi astfel înleseşte comuniunea dintre oameni. Vedeţi cum se leagă lucrurile în Ortodoxie? Iar comuniunea deplină este atunci când credincioşii, uniţi între ei ca mădularele unui trup, se împărtăşesc din acelaşi Trup şi Sânge al lui Hristos.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să dobândim aceasta. Harul Domnului Nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi. Amin.
Pr. Gabriel
13 ianuarie 2015 Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic

Parohia Sfinţii Apostoli Zeebrugge © 2024. Website realizat de Adina Damian